Boys singing about girls, girls singing about boys. A great selection, with lots and lots of soul.

Liner notes:

Toen de Subs nog een bruisend blog was, werden daar regelmatig cd-cirkels georganiseerd: een uitwisseling van namen & adressen waarbij de opdracht was een onbekende blij te maken met een zelf samengestelde verzamel-cd. Leuk! Doorgaans moest je compilatie een bepaald thema hebben. Onder de noemer ‘He Said/She Said’ maakte ik in 2004 deze, met het idee dat in geen enkel genre Hij zo goed over Haar zingt en Zij over Hem als in soul. Het begrip ‘soul’ heb ik daarbij breed geïnterpreteerd, anders red je het einde van zo’n compilatie niet.